Brein en welzijn

In 2020 heb ik Neurofeedbacktraining gevolgd bijBrein en Welzijn, te Enschede, in verband met post traumatische klachten na een val van de trap. Naar mijn medische geschiedenis werd niet werkelijk geluisterd. In eerste instantie waren de resultaten van de training zeer goed en waren de medewerkers betrokken. Susan Bertram, eigenaresse van de praktijk, nam vervolgens de  beslissing om de Neurofeedbacktraining te wijzigen hetgeen direct al onprettig aanvoelde in mijn hoofd.

Lang verhaal kort: door de Neurofeedbacktraining is het oude letsel getriggerd.  Twee maanden lang ben ik doodziek geweest van een hersenschudding die ‘spontaan’ is ontstaan door de Neurofeedbacktraining. Met ziek wordt, kort samengevat, bedoeld: non-stop niet slapen, rechterkant lichaam dat wegvalt, trillen op bed, niet eten, hoofd niet recht krijgen en kots- en kotsziek zijn.

Meerdere specialisten heb ik gesproken. De QEEG gegevens zijn geanalyseerd. Geconcludeerd wordt dat de hogere hersengebieden zijn overgetraind waardoor de lage gebieden niet mee konden komen. De problemen zitten bij de hersenstam en de kleine hersenen. Het immuunsysteem is getriggerd door de Neurofeedbacktraining en zeer ernstig verzwakt geraakt.  

Twee jaar na dato lijd ik nog altijd onder de ernstige neurologische gevolgen: Duizeligheid, een beschadigde oogzenuw, tongzenuw, vestibulaire stoornissen, motoriekstoornissen, zenuwstoornissen, afasie en een beschadig parasympathisch zenuwstelsel. Ik heb bij Brein en Welzijn 2370 euro neergelegd voor een professioneel veroorzaakte hersenschudding.

De gemaakte kosten in de twee jaar hierna waren 11.000 euro om de gezondheidsschade te proberen te herstellen. Dan laat ik buiten beschouwing dat ik niet heb kunnen werken. Ik ben alleen maar achteruit gegaan na de Neurofeedbacktraining. Kortom: mijn ervaring bij Brein en Welzijn is bijzonder slecht geweest waarbij mijn gezondheid serieuze schade heeft opgelopen.

Het professionele antwoord van Brein en Welzijn was: “Wij weten niet wat er is gebeurd.”

Hier vind je de mails die verzonden zijn aan Brein en Welzijn. Brein en Welzijn heeft geen enkele reactie gegeven en heeft mij in de kou laten staan

Brein en Welzijn, het contact.

Uitgebreide versie

Hier kun je de details lezen over mijn ervaringen die ik heb opgedaan met de Neurofeedbackpraktijk Brein en Welzijn, gevestigd te Enschede. Alsmede de verklaring waarom mijn klachten na de Neurofeedbacktraining ernstig zijn toegenomen. Brein en Welzijn ontkent alles vanzelfsprekend 🙂 Je mag het met mijn verhaal doen.

In mei 2020 arriveerde ik bij de praktijk Brein en Welzijn te Enschede voor Neurofeedbacktraining. Ik startte met de klachten spierspanningen, vermoeidheid en emotioneel onevenwichtig zijn. Mijn fijne motoriek deed het niet goed. Het vermoeden bestond dat ik last kon hebben van de nawee-en van een hersenschudding een val van de trap die ik ooit gemaakt heb en met mijn achterhoofd op een scherpe punt ben beland. Zeer waarschijnlijk ligt hier de aard van mijn niet (h)erkende hersenletsel. Jaren lang liep ik al rond met post traumatische klachten die vooral psychosomatisch van aard zouden zijn. 

De resultaten van de Neurofeedbacktraining waren zeer goed ! 

Zowel ik zelf als de medewerkers van Brein en Welzijn waren ontzettend enthousiast over de resultaten. Beter slapen, verfijnde motoriek, gelaatskleur die verbeterde, minder opgefokt, rustig denken, rust in mijn lichaam en emotioneel in evenwicht. Eindelijk waren de problemen gevonden waar ik mee zat.

 

Wijziging van de Neurofeedbacktraining

Na 8 Neurofeedbacktrainingen werden de hersengolven gewijzigd. Ik werd direct onrustig en koppelde dit dan ook terug naar Brein en Welzijn.  Ik kreeg te horen dat ze de Neurofeedbacktraining hadden gewijzigd omdat ze mijn brein terug willen Neurofeedbacken naar de waarden en normen van een Normaal Brein.

Ik gaf aan dat de gevolgen van de Neurofeedbacktraining niet goed voelden voor mij. In overleg heeft Brein en Welzijn de oude Neurofeedbacktraining weer aangehouden. Wel zeiden ze dat ze vroeg of laat de andere Neurofeedbacktraining weer zouden toepassen. Ik heb gezegd dat ik hier mee akkoord ging met de belofte dat, wanneer het echt niet goed voelde voor mij, ik zo snel mogelijk een corrigerende Neurofeedbacktraining zou kunnen ontvangen. Vervolgens ontving ik 3 gewijzigde trainingen. Op vrijdag 3 juli nam ik, ruim op tijd, contact op met Brein en Welzijn om te zeggen dat het niet goed voelde. Ondanks de eerder gedane belofte kon ik deze dag niet terecht bij Brein en Welzijn, door onderbezetting, voor een herstellende.

Op zaterdg 4 juli ontplofte er iets binnen in mijn hoofd spontaan.


Brein en Welzijn, het contact.

Laten we het simpel houden: Wanneer je een brein kan corrigeren naar een goede stand is het ook mogelijk om een reeds beschadigd brein in een foute stand te brengen. Doe er een schepje hersenletsel extra er bovenop, dan kan het verschrikkelijk fout gaan. Op 4 juli ontstond spontaan een zeer ernstige hersenschudding.

Tijdens een persoonlijk gesprek, dat ik nota bene zelf moest aanvragen, met de eigenaresse Susan Bertram mocht ik vernemen:

Wij weten niet wat er is gebeurd. Waarschijnlijk heeft jouw Brein ooit schade opgelopen.”

Nader onderzoek

Na nader onderzoek van mijn zijde, contact met Neurofeedbacktrainers, soorten Neurofeedbacktrainingen, protocollen werd mij volkomen duidelijk dat Brein en Welzijn het hersenletsel heeft getriggerd door overtraining van hersengebieden. 

Het reeds aanwezige hersenletsel is getriggerd en ernstig toegenomen door de zeer zware hersenschudding van 2 maanden. Er zijn hersengebieden getraind waardoor de lage gebieden niet mee konden komen. De problemen zitten bij de hersenstam en de kleine hersenen. Het immuunsysteem is getriggerd door de Neurofeedbacktraining en zeer ernstig verzwakt geraakt. Hierdoor zijn ernstige problemen ontstaan met bewegingsstoornissen.

Door het protocol van de Neurofeedbacktraining te wijzigen is de hersenschudding ontstaan. 1 hersenspecialist kon onmiddellijk uitleggen waarom de neurofeedbacktraining zo fout is verlopen.

Het leven voor en na de neurofeedbacktraining

Samenvatting Neurofeedbacktraining

Ik kwam met klachten over onevenwichtigheid, slecht slapen, spierspanningsklachten, en oogmotoriek rechts bij de praktijk in het jaar 2020. Vanzelfsprekend had ik klachten. Maar ik ben er nog nooit zo slecht aan toe geweest als na de hersenschudding in het jaar 2020.

Door middel van telefonisch contact en e-mail d.d. 3 juli heb ik, ruim op tijd, aangekondigd dat het niet goed voelde in het hoofd na wijziging van de neurofeedbacktraining. Ik heb dringend verzocht om een herstellende neurofeedbacktraining. Dit was ook afgesproken met de neurofeedbackpraktijk dat ik terecht kon wanneer het niet goed zou gaan.  De neurofeedbackpraktijk heeft hier niet adequaat op gereageerd. Op zaterdag 4 juli is ‘spontaan’ een hersenschudding ontstaan. Ik ben er dwars door heengeflipt waarbij de klachten uitvoerig zijn beschreven in de mail d.d. 11 juli. Deze hersenschudding heeft 2 maanden geduurd en is bekend bij de huisarts.

De gegevens van de neurofeedbacktraining, die door De neurofeedbackpraktijk is gegeven, zijn inmiddels geanalyseerd. De neurofeedbackpraktijk heeft de neurofeedbacktraining serieus aangepakt en de juiste gebieden gestimuleerd.

Tijdens de eerste trainingen werden de hersenen geholpen door op een heel laag niveau te stimuleren waardoor het meehielp de hersenen te functioneren. Op het moment dat op een hoger niveau werd getraind konden de lagere hersengebieden het niet bijbenen. De hersenstam en de lagere hersengebieden zijn overprikkeld geraakt met ernstige gevolgen.

De subcorticale gebieden, de kleine hersenstam en integratie met evenwicht vormen een groot onderliggend probleem dat veel invloed heeft op de hogere hersengedeeltes. Het immuunsysteem is getriggerd en ernstig verzwakt geraakt. Door de hersenschudding zijn ernstige gezondheidsproblemen ontstaan.

De subcorticale gebieden zijn niet goed in kaart gebracht door De neurofeedbackpraktijk.  Hierdoor komt cliënt constant in de problemen omdat handelingen slechts korte tijd vol gehouden worden en vervolgens zakt het bewustzijn weer weg. Informatie is te vinden op https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen-per-hersengebied/hersenstam

Ik heb, na de neurofeedbacktraining, diverse therapieën gevolgd om te trachten de gezondheid te herstellen zoals deze was bij aanvang van de neurofeedbacktraining. Osteopathie, chiropractie, natuurlijke medicatie, bioresonantie etc. etc. Deze therapieën hebben geen effect gehad omdat ze niet bij de kern van het probleem komen . . . De hersenstam en de subcorticale gebieden.

20 maanden na de zeer zware hersenschudding, die ontstaan is ten tijde van het volgen van de neurofeedbacktraining, kan geconcludeerd worden dat de volgende gebreken, tot op heden, blijvend lijken te zijn:

 • Nek, evenwicht en ogen werken niet met elkaar samen. Had ik niet bij aanvang van training
 • Oogzenuw links is extra beschadigd. Sinds de hersenschudding kijk ik door 2 cirkels die elkaar overlappen ipv 1 cirkel. Visuele stoornissen. Dansende ogen. Dit was niet aanwezig bij aanvang van de training.
 • Bolle ogen. Een hoge druk achter mijn ogen De oorzaak zit niet mij mijn schildklier maar bij een soort van rare opstuwende druk achter in mijn nek en zenuwstelsel
 • Hoofd wijkt af naar links. Problemen met de balans van mijn hoofd. Mijn hoofd krijg ik gewoon simpelweg niet meer goed recht op. Dit was niet aanwezig bij aanvang van de training.
 • De rechterkant van het lichaam kan weg vallen. Een vreemd dof gevoel. Ik heb een half lichaam.
 • Het zenuwstelsel is totaal over de kop.
 • Trillen
 • Coördinatiestoornissen
 • Zeer slecht slapen, geen diepe nachtrust meer bereiken
 • Nekklachten, prikkeldraad in mijn nek
 • Zware brand onder bij de schedelbasis
 • Niet goed wakker worden overdag, versuft zijn
 • Hersenmist
 • Fijne motoriek ontbreekt
 • Ernstige afasie / stotteren. De woorden zitten in mijn hoofd maar ik krijg ze er niet uit. Terwijl ik eigenlijk heel ad rem ben. Nooit afasie gehad !
 • Evenwichtsstoornissen
 • Problemen met lopen, de motoriek bij mijn benen verloopt niet goed
 • Een mokerhamer achter in mijn nek
 • Cognitieve stoornissen
 • Trage informatieverwerking
 • Immuunsysteem lijkt een blijvende klap te hebben gehad
 • Te veel druk zetten met mijn handen en vingers
 • Zwaar beschadigde tongzenuw. Mijn tong die niet meer recht in mijn mond ligt
 • Temperatuurswisselingen
 • Cijfers omwisselen
 • Beschadigde gezichtszenuw
 • Zeer hoge spierspanning
 • Spontaan over geven
 • Verminderd gehoor rechterzijde
 • Verminderde spiercontrole
 • Geheugenstoornissen
 • Desoriëntatie
 • Ernstige uitputting
 • Ernstige klachten onderkaak
 • Lichaam trekt scheef
 • Geen rust in het hoofd, geen rust in het lichaam
 • Ontremd. Geen grenzen kunnen vinden
 • Braakneigingen

Ik was, ten tijde van de hersenschudding, niet toe in staat accuraat te reageren richting De neurofeedbackpraktijk omdat ik mij volledig in fysieke crisis en verminderd bewustzijn bevond ten gevolge van de hersenschudding. Het antwoord dat De neurofeedbackpraktijk gaf: ‘Wij weten niet wat er is gebeurd.’ Neem ik geen genoegen mee. Het is niet voor niets dat ik voelde aankomen dat er iets fout ging in mijn hoofd na de wijziging van de neurofeedbacktraining op 3 juli en op 4 juli ontstond ‘spontaan’ een hersenschudding.

Zelf was ik ook verbijsterd dat zoiets kan ontstaan door een neurofeedbacktraining. Maar inmiddels is het wel helder geworden wat er nu gebeurd is.

In dit artikel wordt beschreven dat neurofeedback niet altijd zonder gevaar is: https://mentalhealthdaily.com/2015/07/05/neurofeedback-side-effects-adverse-reactions-dangers/

Meer informatie over hersenschudding en diepgaande gevolgen vind je hier:

De ingrijpende gevolgen van hersenschudding voor nu en later.

Vanzelfsprekend valt er niets te bewijzen. 

Voor mij staat 100 % zeker vast dat de oude hersenschudding is getriggerd door de Neurofeedbacktraining bij Brein en Welzijn. Brein en Welzijn gaf geen enkele reactie toen ik vertelde over een CT scan die ik had laten maken en dat er mogelijk sprake zou zijn van een schedelbasisfractuur.

Van een medewerker kreeg ik, nota bene, te horen: “Jij geeft ons toch niet de schuld van de klachten?” Terwijl ik zo ontzettend dood- en doodziek was. Ik was er geen eens toe in staat om adequaat te reageren door de ernst van de hersenschudding.

Hoe goed kan een psychologenpraktijk zijn in de behandeling van klachten en luisteren naar de feedback cliënten ? Het ergste was dat ik vanuit meerdere kanalen te horen kreeg dat deze praktijk niet bepaald goed bekend stond. 2 Neurofeedbacktrainers die cliënten van hen hebben overgenomen. Weer iemand met NAH dat de praktijk Brein en Welzijn ook niet goed bekend stond.

 

Trachten te herstellen

Aanvankelijk had ik nog goede moed, nadat ik de hersenschudding had opgelopen, om te herstellen. Volgens de woorden van Brein en Welzijn is alles terug te Neurofeedbacken. Ik heb van alles geprobeerd om weer op het niveau terecht te komen voor de foutief verlopen Neurofeedbacktraining. Ik heb zelf Neurofeedbackapparatuur aangeschaft.

Twee maanden zeer ernstige hersenschudding gaat je niet in de koude kleren zitten. De post-traumatische klachten zijn zeer verergerd.  De rechterkant van mijn lichaam is vele malen doffer gaan aanvoelen en de oogzenuw is zwaar beschadigd. En hoe weet je dan dat een oogzenuw beschadigd is ? Simpel. Het rechteroog kreeg ik niet meer gefocussed en lag te flipperen in de oogkas. De tong heeft maanden lang scheef in mijn mond gelegen.

Ik ben nooit meer zo goed geworden als voordat ik startte aan de Neurofeedbacktraining bij Brein en Welzijn.

Achtereen volgens heb ik de volgende therapieën geprobeerd:

 • Neurofeedback Neuroptimal (Hierbij worden alle hersengebieden gelijktijdig getraind waardoor er geen gevaar is op overtraining van hersengebieden)
 • Osteopathie
 • Chiropractie
 • Natuurgeneeskundige therapie 
 • Orthomoleculaire supplementen 
 • Acupunctuur
 • Bioresonantie 

Van andere Neurofeedbacktrainers mocht ik vernemen dat er wel degelijk rekening gehouden moest worden met de spanningen in mijn schedel tijdens de Neurofeedbacktraining. Hiernaast hoorde ik dat het noodzakelijk is om orthomoleculaire medicatie in te nemen wanneer hersenletsel wordt behandeld.

Er is een onderzoek gedaan bij Brain and Spine Rehab in Zutphen waar de schade aan de rechterkant nader werd onderzocht. De onderzoeksresultaten vind je hier.

20220512 Brain and Spine Rehab Onderzoeksresultaten

Brein en Welzijn, een professionele Neurofeedbackpraktijk, vond het voldoende om mijn hersenen terug te Neurofeedbacken naar de waarden en normen van een Normaal Brein. Alle informatie heb ik tijdens de intake zorgvuldig gegeven. Er werd niet geluisterd.

Neurologische klachten 

Twee jaar na dato worstel ik dagelijks met de volgende ernstige neurologische klachten

 • Dansende ogen, mijn rechteroog draait telkens naar binnen. Als mijn rechteroog wel goed functioneert dan functioneert mijn linkeroog niet goed. De samenwerking tussen de ogen verloopt niet meer goed. Sinds de hersenschudding kijk ik door 2 cirkels die elkaar overlappen ipv 1 cirkel. Ik heb last van visuele stoornissen
 • Bolle ogen. Een hoge druk achter mijn ogen De oorzaak zit niet mij mijn schildklier maar bij een soort van rare opstuwende druk achter in mijn nek en zenuwstelsel
 • Problemen met de balans van mijn hoofd. Mijn hoofd krijg ik gewoon simpelweg niet meer goed recht op. Er is altijd een afwijking naar links toe.
 • Het zenuwstelsel is totaal over de kop. Ik krijg mijn zenuwstelsel niet rustig gewoon. Iedere keer verschuiven de klachten. Altijd is er een rare trilling in mijn lichaam
 • Coördinatiestoornissen
 • Slecht slapen, geen diepe slaap meer bereiken
 • Nekklachten, prikkeldraad in mijn nek
 • Doodmoe, niet goed wakker worden overdag, versuft zijn. Niet eerder gehad in deze mate !
 • Hersenmist

 

 • Fijne motoriek die nog meer kapot is gegaan
 • Een raar dof gevoel in de rechterkant van mijn hoofd. Blijvende problemen met de rechterkant van mijn lichaam. Nooit eerder gehad in deze mate !
 • Problemen met coördinatie hoofd, hoofd wijkt af naar links
 • Stotteren. De woorden zitten in mijn hoofd maar ik krijg ze er niet uit. Terwijl ik eigenlijk heel ad rem ben. Dit is enigszins verbeterd, bij grote vermoeidheid treedt het nog altijd op
 • Totaal geen ontspanning meer in mijn lichaam
 • Concentratiestoornissen
 • Evenwichtsstoornissen

 

 • Problemen met lopen, de motoriek bij mijn benen verloopt niet goed
 • Het gevoel van een mokerhamer achter in mijn nek
 • Cognitieve stoornissen
 • Immuunsysteem dat een blijvende klap heeft gehad
 • Te veel druk zetten met mijn handen en vingers
 • Vestibulaire stoornissen, evenwicht is verstoord. Nooit eerder gehad in deze mate !
 • Mijn tong die niet meer recht in mijn mond ligt (beetje stom uitgedrukt). Nog nooit eerder gehad !
 • Temperatuurswisselingen, niet te wijten aan de overgang. Maar wel te wijten aan slechte werking van het parasympatisch zenuwstelsel
 • Cijfers omwisselen
 • Afasie. Nog nooit eerder gehad !
 • Coördinatiestoornissen.
 • Ernstige klachten bij mijn onderkaak
 • 9 slechte dagen en 1 dag een goede dag. Nooit eerder gehad in deze mate !

In ieder geval ben ik er niet toe in staat om normaal te functioneren en ben er vele malen slechter aan toe voordat ik startte bij Brein en Welzijn. Het sociale leven van mij is helemaal naar de knoppen. Het jaar 2021 heb ik in een  wazige staat doorgebracht. Begrip vraag ik niet meer aan de omgeving. Want de gevolgen NAH is niet te vatten gewoon. Beter wordt het absoluut niet. Inmiddels contact gehad met meerdere NAH Lotgenoten en zij lopen tegen dezelfde zaken aan als ik zelf. Ik pak het leven gewoon niet meer op.

 

 

Wanneer je het in het midden zou houden of de hersenschudding dan wel of niet veroorzaakt is geweest door de Neurofeedbacktraining kan geconcludeerd worden dat Brein en Welzijn is tekort geschoten op de volgende punten:

 

 • Brein en Welzijn heeft de keuze gemaakt mijn brein, volgens protocol, te trainen naar een Gemiddeld Brein. Uit de anamnese kan geconcludeerd worden dat ik een beschadigd brein heb. Door uit te gaan van een Gemiddeld Brein zijn onjuiste keuzes gemaakt hetgeen heeft geleid tot een ernstige disbalans vanaf 4 juli 2020

 

 • Brein en Welzijn is de toezegging niet nagekomen om op korte termijn een remmende Neurofeedbacktraining te geven in het geval een stimulerende Neurofeedbacktraining niet goed zou verlopen

 

 • Brein en Welzijn denkt niet mee met de cliënt. Een optie was geweest een tweede EEG te maken. Het is aannemelijk dat de EEG andere waarden zou vertonen dan bij aanvang van de Neurofeedbacktraining. Een nieuwe EEG had extra informatie kunnen geven. Brein en Welzijn heeft geen nieuw behandelplan opgesteld na de ernstige disbalans

 

 • Brein en Welzijn heeft geen reactie gegeven op de mails d.d. 3, 5, 8, 11 en 12 juli 2020. De sociale begeleiding en communicatie met cliënten is minimaal of niet aanwezig. Er lijkt een gebrek aanwezig te zijn hoe om te gaan met cliënten met hersenletsel en de (onzichtbare) gevolgen

 

 • Brein en Welzijn heeft de onstane disbalans ernstig onderschat en geen deskundig advies kunnen geven m.b.t. hersenletsel en disbalans. Er lijkt gebrek aan (medische) kennis aanwezig te zijn m.b.t. de behandeling van hersenletsel

 

 • Brein en Welzijn lijkt regelmatig onderbezet te zijn gezien het feit dat er regelmatig geen plek is en mensen op een wachtlijst worden geplaatst. Dit heeft invloed op de zorg van cliënten en de kwaliteit van de Neurofeedbacktraining

 

 • Brein en Welzijn heeft de uitspraak dat ik fysiek hoog sensitief ben genegeerd en niet serieus genomen

 

Emotionele schade en de communicatie

Verbijsterd ben ik geweest hoe Brein en Welzijn er toe in staat is gebleken om een cliënt volledig ontredderd en wanhopig aan te laten modderen met de gevolgen van de Neurofeedbacktraining.

Naar mijn mening mag een psychologenpraktijk geen toestemming hebben om mensen te Neurofeedbacken met hersenletsel omdat medische kennis absoluut niet aanwezig is.

Tijdens een Neurofeedbacktraining was er ook geen tijd om te praten. Je werd achter de Neurofeedbacktraining geplaatst, je krijgt de electroden op je hoogd en binnen 25 minuten wordt je ook weer de deur uitgeschoven.

Het kostenplaatje

Voor een foutief verlopen Neurofeedbacktraining bij Brein en Welzijn heb ik 2370 euro mogen neerleggen. De medische kosten die ik, in de twee jaar mocht maken, zijn inmiddels 11000 euro geworden. Hierbij is het verlies van inkomen niet meegerekend.

Goed ben ik nooit meer geworden

Vooraf aan de Neurofeedbacktraining had ik klachten mbt de motoriek en emotioneel onevenwichtig zijn. 

Na de hersenschudding heb ik anderhalf jaar ziekte, zware depressies, hersenmist en een zeer zware beschadiging aan de oogzenuw, tongzenuw, visuele stoornissen, slaapklachten mogen ervaren. Dit in een mate die er vooraf absoluut niet was. Hiernaast werd ik emotioneel zeer onevenwichtig van. Wie zou dat niet worden met deze fysieke klachten ? Als je lichaam volledig uit het lood is geslagen dan ben je emotioneel ook uit het lood geslagen. Twee maanden lang heb ik toen niet meer geslapen. Twee maanden lang liep ik volledig geshockeerd door het huis heen en heb geen enkele rust gekregen. Rillend lag ik op de bank beneden omdat ik mijn partner rust wou gunnen om te slapen.  Ik ben nadien nooit meer goed wakker geworden, niet meer helder in het lichaam. Constant overeind krabbelen en weer opnieuw in elkaar storten. Constant problemen met kijken, letterlijk het kijken. De oogmotoriek is zo slecht.

Ik deed mijn best om mijzelf beter te krijgen dus dan ga je maar lopen bedenken dat wandelen je goed zal doen terwijl het hele lichaam totaal uitgeput is. Dus je gaat wandelen want dat doet je goed. Nou, mooi niet dus . . . Wandelen doet goed wanneer je lichaam functioneert, dan kan je wat bijkomen van alles. Maar ook wandelen verliep op de wilskracht . . . Het niet mer bij het voelen kunnen komen van je fysieke lichaam simpelweg omdat je lichaam het niet doet ! Je komt gewoon niet bij van alles. Altijd prikkeldraad achter in je nek ! Er is geen rust meer te vinden en je wilt normaal worden, maar je wordt niet normaal. Omdat je hersenen en het lichaam het niet doen gewoon . . . 

Een ‘normaal mens’ slaapt. Een normaal functionerend mens doet zijn of haar  ding overdag. Emotioneel was mij ook iets ontnomen. Alsof er iets weg bij was gehaald van emotionele herkenning of emoties. Gewoon omdat mijn lichaam niet tot rust kwam.

Ik slaap zeer slecht of niet.

Hierbij laat ik buiten beschouwing dat ik anderhalf jaar lang niet goed heb kunnen functioneren en dat de fysieke en emotionele schade zeer groot is.

Inmiddels loopt via Franssen Juristen een juridische aansprakelijkheid. Franssen Juristen heeft mij tot op heden uitstekend bij gestaan. Tot op heden heeft Brein en Welzijn geen enkel fatsoenlijk antwoord gegeven en blijft Brein en Welzijn de grote afwezige in de communicatie.

Keer op keer zijn er grote medische fouten gemaakt waarbij ik ontkend werd. Iedere keer opnieuw heb ik gewezen op het oude hersenletsel bij de Huisarts, bij alternatieve therapeuten. Bij de alternatieve therapeuten werd het hersenletsel en de storingen in de motoriek duidelijk waargenomen. Maar de schade was volbracht. Mijn fysieke lichaam heeft een enorme klap er van opgelopen met alle gevolgen van dien.

Regulier valt er niets te bewijzen omdat hersenletsel zo goed als onzichtbaar is. Brein en Welzijn staat dus sterk.

Ik kan alleen maar mijn ervaringen delen.

Het zou verboden moeten worden dat een simpele psychologenpraktijk zonder enige vorm van medische opleiding mag prutsen aan een brein door hersengolven.

Het kan gebeuren. Maar enige vorm van begrip was er niet. Ze gingen onmiddellijk in de modus van zichzelf beschermen. Uit pure wanhoop heb ik nog een stuk of 15 Neurofeedbacktrainingen gevolgd bij Brein en Welzijn om de schade te herstellen. Hier moest ik het volle pond voor betalen. Het hielp niet meer. Brein en Welzijn presteerde het zelfs nog om mij in de wachtrij te plaatsen. Dat was de druppel die bij mij de emmer deed overlopen.

Vriendelijk waren de medewerkers niet meer. Ik trof geïrriteerde medewerkers aan achter de knoppen aan met de vraag: ‘Is het nog niet beter?’ 

Ik kan je alleen maar vertellen dat ik na de Neurofeedbacktraining bij Brein en Welzijn nooit meer goed ben geworden en dat alles alleen maar is verergerd. Terugvallen achter elkaar door.

Tot 2 x keer toe is kinesiologisch uitgetest dat de Neurofeedbacktraining de klachten heeft verergerd met 42%. Er was geen rust meer te vinden binnen in mijzelf.

Hoe goed is een professionele Neurofeedbackpraktijk met opgeleide psychologen geïnformeerd over hersenletsel en de gevolgen hiervan ?

 

 

 

Een NAH (niet aangeboren hersenletsel) kan dan over het hoofd gezien zijn. Het komt helaas ook voor dat hulpverleners en huisartsen nog te onbekend zijn met de niet-zichtbare gevolgen van een niet-aangeboren-hersenletsel. LEES DAN: Hersenletsel herkennen

Op vrijdag 21 januari 2022, bijna anderhalf jaar na dato  heb ik opnieuw contact gezocht met Brein en Welzijn. Ik wou mijn ervaring zonder onmiddellijk te lopen beschuldigen delen met Brein en Welzijn.

Opnieuw is Brein en Welzijn in gebreke gebleven en heeft geen contact gezocht met mij. Ik kan alleen maar concluderen dat ze de confrontatie niet aan willen gaan maar er ook absoluut geen bewustzijn op hebben met wat ze veroorzaakt hebben met de Neurofeedbacktraining.

In ieder geval heeft Brein en Welzijn, zeer zekers, bewezen dat Neurofeedbacktraining werkt ! Alleen moet er wel op de juiste manier de Neurofeedbacktraining gegeven worden. Het ging een beetje de fout kant op 🙁 Zoals een vriendin van mij zei: Het lijkt er op dat het onkunde en nalatigheid is geweest van Brein en Welzijn.

Naar mijn mening mag een simpele psychologenpraktijk zonder enige grond van medische achtergrondkennis geen neurofeedbacktraining geven aan mensen met een vermoedelijke geschiedenis van hersenletsel, hersenschudding.

Klantvriendelijkheid was er niet te vinden . . . gezien het feit dat er niet gereageerd is op mijn mails. Snelle diagnostiek is er niet te vinden aangezien er geen nieuwe QEEG is gemaakt, goede behandeling is er ook niet te vinden. Van Susan Bertram mocht ik hoogst persoonlijk het antwoord vernemen ‘Wij weten niet weten wat er was gebeurd’. Ondertussen mocht ik van haar ook vernemen dat ze resultaten had gezien tijdens neurofeedbacktrainingen waarbij ze er bij had gezeten: ‘Huh. Hoe is dit mogelijk? Kan het zo’n diepe impact hebben op iemand. ‘

Ja dus 🙁 Helaas worden alleen de positieve impacten graag gezien en niet het negatieve impact.

Voor mijzelf staat vast dat ik ‘vanuit het niets’ tijdens een Neurofeedbacktraining bij Brein & Welzijn

een zeer zware hersenschudding van twee maanden heb opgelopen waarbij de gevolgen uiteindelijk funest zijn geweest

Zelfs wanneer Brein en Welzijn wel het fatsoen had gehad smartegeld te betalen dan nog is mijn leven kapot. Tegen hersenletsel kan je niet vechten. Het zou niets meer goed maken. Je gaat alleen maar verder achteruit. Mijn (inmiddels) ex-vriend Eric van Kleef kan bevestigen hoe ernstig ik achteruit ben gegaan na de loodzware hersenschudding, veroorzaakt door de Neurofeedbacktraining bij Brein en Welzijn. Hij heeft ook veel te lijden gehad door mijn hersenletsel.

Ik heb ruim op tijd aangegeven dat het niet goed verliep. Brein en Welzijn liet het af weten. Zelf heb ik nooit kunnen vermoeden dat een neurofeedbacktraining een hersenschudding zou kunnen veroorzaken. Ik ben nooit meer goed geworden. Mijn sociale leven had ik net leuk op de rit en dat is helemaal naar de mallemoer gegaan.

Ik moet accepteren dat Brein en Welzijn mij letterlijk naar gehandicapt zijn heeft geneurofeedbackt. Hier mag ik dus mee leren leven. Deze neurofeedbacktraining is het begin geweest van het einde. Twee jaar lang door de ellende, in deze 2 jaar van zwaar ziek zijn minstens 10 jaar ouder geworden. Ik heb er iets bovenop kunnen komen maar binnen in mij is iets gebroken. Gebroken tot op het bot. 🙁 

Dit is te veel geweest voor mijn lichaam. De fijne motoriek is nooit meer goed geworden.Ik heb nooit meer rust en welzijn kunnen vinden in mijn lichaam. Geen ontspanning. Overdrive en alleen maar stress, stress e nog een stress.

Dit was mijn ervaring met www.breinenwelzijn.nl