Inzichten

Energetische consulten geef ik niet meer. Wellicht dat er in de toekomst een andere vorm van bewustzijnswerk komt.

Deze tekst, die ik zeer waardevol vind, is afkomstig van www.femkevanhof.nl

Het chakra- en kundalini systeem en de daarmee verbonden 3e oog/pijnappelklier-werking, zijn opzettelijk in ons energetische en fysieke lichaam aangebrachte systemen welke ons energiesysteem en ons innerlijke waarnemingsvermogen èn onze scheppingskracht, fragmenteren.
Voordat deze systemen in onze lichamen kwamen was er geen fysieke en energetische fragmentatie en opdeling in aparte frequentiebanden, maar was onze energie en ons vermogen om te manifesteren vanuit een coherente, multidimensionale waarneming, Heel.

Door het chakra en kundalini systeem is onze energetische en fysieke Heelheid opgesplitst geraakt in 7 hoofd-frequentie bandbreedtes.
Naast de 7 hoofd frequentie bandbreedtes welke in ons lichaam verankerd liggen is er een 5-tal bandbreedtes welke in ons energie lichaam verankert zijn, chakra’s 8 t/m 12. En daarnaast een enorm aantal kleinere chakra’s. Binnen verschillende zienswijzen wordt er met een verschillend aantal chakra’s gewerkt. Allen zijn echter onderdeel van het kunstmatig geïmplementeerde systeem dat als doel heeft het controleren van en richting geven aan de energieën van de geïncarneerde Ziel.

Het chakra en kundalinisysteem en de daaraan gekoppelde pijnappelklierwerking zijn gebaseerd op organische, natuurlijke energiecentra welke we van nature in ons lichaam hadden, ze zijn daar een soort kopie van. Dit gekopieerde systeem echter staat niet in connectie met het Natuurlijke, Organische of Oorspronkelijke Universum, zoals in onze oorspronkelijke lichamen met hun natuurlijke concentraties en poorten van energie, het geval was.

Dit gekopieerde systeem, dat we de chakras en kundalini noemen, staat in connectie met het artificiele deel, het ‘Valse Licht- deel’ van dit Universum. Dit is het deel van het Universum wat ook wel de God-Matrix, kortweg ‘de Matrix’, of het ‘Artificiële Universum’ wordt genoemd.

De God-Matrix is een construct binnen ons Universum welke de grootst mogelijke ervaring van dualiteit en de grootst mogelijke ervaring van afgescheidenheid, faciliteert. De chakra’s en het kundalinisysteem hebben de functie om de spirit en het bewustzijn van de mensen zowel tijdens het leven op aarde als tijdens hun reis door het Universum tussen de aardse levens in, gekoppeld, of zeg gebonden, te houden aan deze God-Matrix.

De chakras en kundalini werken o.a. als poorten waardoor vanuit andere dimensies entiteiten in jouw emoties, gedachten, acties en energiehuishouding, kunnen manipuleren en ingrijpen. Een zeer herkenbaar voorbeeld hiervan is hoe mensen die verslaafd zijn aan welke substantie of actie dan ook, altijd ‘volhangen’ met entiteiten die zelf deze verslaving hebben en die parasiteren op het verslaafde gedrag van hun gastheer. En die hun gastheer ook aanzetten tot het bepaalde gedrag.

Een wellicht minder herkenbaar maar ook vaak voorkomend voorbeeld is hoe je steeds opnieuw geconfronteerd kunt worden met oude trauma’s waar je al zóveel therapiewerk op hebt losgelaten, maar die steeds wéér getriggert worden. Ofwel, je bent nog nooit ècht goed tot een voltooing en integratie met dit trauma gekomen, ofwel ( of óók) je wordt voortdurend bespeelt via je chakras om deze oude pijnen te blijven voeden. Negatieve emoties die hiermee gepaard gaan zijn namelijk voeding voor veel negatieve entiteiten.
Maar de chakras en kundalini staan óók in verbinding met de werelden die door veel mensen nog steeds als ‘heilig’ en ‘hemels’ worden beschouwld. De religieuze Hemelen en de daaraan gelieerde engelen, heiligen, heilanden, messiah’s, opgestegen meesters etc etc uit alle religies inclusief de new age religie, zijn allemaal realiteiten binnen de God-Matrix en je chakras en kundalini verbinden je daar rechtstreeks mee!

De veel gepromote ‘Verlichtingsroute’ via het derde oog of de pijnappelklier, is een Verlichting welke je rechtstreeks de God Matrix in katapulteert. De Verlichting, dat wil zeggen de openbaring in je bewustzijn van een véél grotere Wereld dan welke je tot dan toe kende via je zintuigen, opent je naar de God Matrix. Wat inderdaad een véél grotere wereld is dan die je tot dan toe kende, inclusief Hemelse Liefde. Dat is een Liefde die een zinderende grootheid in zich kan hebben voor de kleingehouden aardse mens, en die daardoor absoluut betoverend en hypnotiserend werkt. Maar deze Hemelse Liefde is een frequentie van Licht uit de God Matrix welke een kopie of kunstmatige namaak is van onze eigen,Oorspronkelijke en organische, natuurlijke onvoorwaardelijke Liefde. De Hemelse Liefde is ook geen onvoorwaardelijke Liefde. Het is alleen beschikbaar zolang je je als Wezen overgeeft aan de macht die deze Lichtfrequentie beheerst. En die macht is een bepaalde ‘God’ of ‘goddelijke entiteit’.

Je kunt het chakra/kundalini/pijnappelkliersysteem dus zien als een soort interface tussen de geincarneerde Ziel ( spirit/bewustzijn in een lichaam) en de ‘False Light Matrix’ oftewel de God Matrix. Het werkt doordat het het bewustzijn en de spirit gebonden houdt, op basis van de eigen kracht van het menselijke wezen, binnen de bepaalde en beperkte frequentiebandbreedtes welke het bestrijkt. Met andere woorden; het systeem bestrijkt een enorme hoeveelheid werelden of realiteitsvelden welke zich allen bevinden binnen de God Matrix en welke dus niet alleen met het Aardse leven te maken hebben maar ook met wat wij ‘het hiernamaals’ noemen.

De Menselijke Kracht is de basis waarop dit systeem werkt. Op het moment dat een menselijke Ziel besluit om met spirit en bewustzijn en vanuit een aardse incarnatie zijn/haar toestemming om dit systeem draaiende te houden in de desbetreffende aardse Mens, de desbetreffende aardse ervaring, terug te trekken, verliest het systeem haar vat. Vanaf dat moment kunnen de spirit en bewustzijn niet meer via dit systeem misleid worden om zowel tijdens de aardse incarnatie als daarbuiten, steeds terug geleid te worden in de God-Matrix. Dit betekend dat er een einde kan komen aan de steeds herhalende ervaring van afgescheidenheid, fragmentatie, extreme dualiteit, het niet tot stand komen van scheppingskracht etc etc.

Het transcenderen van dit systeem is dus een grote en belangrijke stap bij het opnieuw Soeverein en Autonoom worden van de Mens. Het is een proces waarbij je je op diep en multidimensionaal nivo realiseert hoezeer dit systeem een gereedschap is geweest om je Reizende Bewustzijn en Spirit vast te houden in de God Matrix en hoezeer het daarom gedient heeft om al je ervaringen in de ‘false light matrix’ mede mogelijk te maken.

Het is geen wondermiddel of quickfix waardoor je opeens op een natuurlijke wijze Vrij bent van alles wat je bindt aan deze dimensie, maar het is een grote stap omdat het een dikke wortel vormt van waaruit vele bindingen met de God Matrix zijn ontstaan. Het ‘ontwortelen’ van dit systeem zorgt ervoor dat alles wat er ooit uit is ontstaan, geen voedingsbodem meer heeft en dus veel makkelijker en vlotter getranscendeert kan worden.

In het transcendentie proces van dit systeem neem je volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat jijzelf , op een ander nivo dan je aardse zelf, ooit hebt ingestemt met de invoering van dit systeem in jouw ervaringswerelden en jouw lichamen. Vanuit deze verantwoordlijkheid ervaar je tijdens dit proces ook de verantwoordelijkheid èn de mogelijkheid dat jij zelf daarom degene bent die deze ervaring tot een einde kan brengen.

Het is een proces dat gebeurd van uit respect, liefde, gelijkwaardigheid, multidimensionaal bewustzijn en een open dialoog tussen je eigen Ziel, je aardse zelf en je ‘tegenspelers’, de makers van het chakra/kundalini/pijnappelklier systeem