Visie

Bij alles wat ik aanbiedt ga ik zoveel mogelijk uit van de oorspronkelijke natuurlijke aarde. Zoals bij de Schumann resonantie de natuurlijke trilling 7,83 Hz is.